گدایان بهرِ روزی طفلِ خود را کور می خواهند

طبیبان جملگی مخلوق را رنجور می خواهند

گمانم مرده شویان راضیند بر مردنِ مردم

بنازم مطربان ، کاین خلق را مسرور می خواهند

شیخ فضل الله بحرانی


گلچینی از
بهترین ترانه
های قدیمی


کنسرت هایده
۱۹۸۱کنسرت
سیاوش قمیشی
۱۹۹۹


کنسرت ابی
۱۹۹۲به خانه
برمیگردیمما کجا
اونها کجاشیرهای
ایرانزمینتئاتر: بوی
خوش عشق


گلچین موسیقی
پاپ قدیمیکنسرت کامکارهاسقوطکنسرت داریوش ۱۹۹۲
۱۹۹۳ کنسرت ابیکنسرت شجریان ۱۹۹۵
کنسرت فرزین ۱۹۸۸
۲۰۰۰ کنسرت گوگوش
شهر فرنگ
کنسرت شهلا سرشار
عقیلی
کنسرت شهره ۲۰۰۴
کنسرت معین ۲۰۰۰
کنسرت شهرام و لیلا
کنسرت
بیژن مرتضوی ۱۹۹۴
کنسرت امید ۱۹۹۹
کنسرت اندی ۱۹۹۳
کنسرت مهرداد ۱۹۹۹
کنسرت ابی ۲۰۰۲
کنسرت شماعی زاده
مسافر زمان
کنسرت در تهران ۱۳۵۵
کنسرت در تهران ۱۳۵۶
کنسرت هایده و ویگن