گدایان بهرِ روزی طفلِ خود را کور می خواهند

طبیبان جملگی مخلوق را رنجور می خواهند

گمانم مرده شویان راضیند بر مردنِ مردم

بنازم مطربان ، کاین خلق را مسرور می خواهند

شیخ فضل الله بحرانیبعد از کلیک کردن، فیلم منتخب در پائین همین صفحه قابل مشاهده میباشد
مستند
در امتداد شب
قسمت ۱

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۲

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۳

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۴

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۵

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۶

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۷

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۸

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۹

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۱۰

لینک مستقیم
مانیفست ایرانیت
خطر جدی
واکسن ژنتیک کرونا

لینک مستقیم

خطر جدی
2 واکسن ژنتیک کرونا

لینک مستقیم

من ایرانی نیستم
قفل
شیرهای
ایرانزمیناسلامقصاص
بشنوید از زبان
توطئه گران...نادان‌ترین فرزندپیام آخرکنسرت هایده
۱۹۸۱

لینک مستقیم


کنسرت داریوش
دسامبر ۲۰۲۳
دوسلدورفکنسرت داریوش
اکتبر ۲۰۲۲
فرانکفورتکنسرت
سیاوش قمیشی
۱۹۹۹دايی جان ناپلون ۱

دايی جان ناپلون ۲

دايی جان ناپلون ۳دايی جان ناپلون ۴دايی جان ناپلون ۵دايی جان ناپلون ۶دايی جان ناپلون ۷رنگارنگ ۱

رنگارنگ ۲

رنگارنگ ۳

رنگارنگ ۴

رنگارنگ ۵

رنگارنگ ۶
رنگارنگ ۷
رنگارنگ ۸
تئاتر: بوی
خوش عشق


مسافر زمان
به خانه
برمیگردیمپیوند
Bye Bye LA
تئاترشاهزده خانوم
و دختر وزیر
شهر فرنگ
کنسرت کامکارهاکنسرت اندی ۱۹۹۳کنسرت
بیژن مرتضوی ۱۹۹۴
ستار
کنسرت شهره
سال ۲۰۰۰مازیار و لیلا فروهر
کنسرت ابی ۲۰۰۲
کنسرت ابی
۱۹۹۲کنسرت ابی جان جوانیکنسرت ابی
۱۹۹۲کنسرت ابی ۱۹۹۹
۱۹۹۷ کنسرت ابی


کنسرت ویگن
کنسرت رامش‌کنسرت مهستی
کنسرت امید ۲۰۰۰
کنسرت شماعی زاده
کنسرت شهرام شب پره ۱۹۹۷
کنسرت داریوش و فرامرز
Ajda PekkanEmel Sayin
کنسرت حمیرا ۱۹۹۱


سید کریم ۱۹۸۴
فرخزاد در ایران ۱
فرخزاد در ایران ۲
فرخزاد در ایران ۳
فرخزاد در ایران ۴
کنسرت مهستی ۱۹۹۲
کنسرت عارف دهه ۶۰

هادی خرسندی

قسمت اول
برنامه نوروزی دهه ۵۰قسمت دوم
برنامه نوروزی دهه ۵۰پنجره ها
کنسرت در تهران ۱۳۵۶
کنسرت مهرداد ۱۹۹۹
داریوش و ابیکنسرت معین دهه ۶۰

کنسرت معین ۲۰۰۰
نادر گلچین

داریوش ۲۰۰۸

هایده و ستار

کنسرت سوزان روشن
و فرامرز آصف

کنسرت دهه ۶۰

کنسرت ناصر عبدللهی

کنسرت امید ۱۹۹۹
Iranian Stars
in the 70sبزم
مهستی و ستارگلوریا و ستارکنسرت شجریان ۱۹۹۵
نیکزاد و شجریان
کنسرت ستار
کنسرت شجریان

کنسرت اندی ۱۹۹۹
شهلا سرشار و عقیلی
SANDY 1999
کنسرت داریوش سال ۲۰۰۰
کنسرت بیژن مرتضوی
شبکه صفر

کنسرت هایده و فرزین

کنسرت هایده ۱۹۸۶

کنسرت
کنسرت شهره و
شاهرخ


کنسرت شهلا سرشار
عقیلی
کنسرت شهره ۲۰۰۴
کنسرت هایده و ویگن
کنسرت هایده٬
مرتضی و ستار ۱۹۸۴
کنسرت ستار
در سوئد

ایرج
الهه ٬ ستار و مرتضی
کنسرت شهرام و لیلا
کنسرت فرزین ۱۹۸۸
کنسرت در تهران ۱۳۵۵
گلچین موسیقی
پاپ قدیمیکنسرت ابی
۱۹۹۸

کنسرت داریوش
۱۹۸۹کنسرت داریوش ۱۹۹۲
First Iranian TV
Channel in US
after the Revolutinویگن و مرتضی‌منوچهر سخایی
و عارفگلچینی از
بهترین ترانه
های قدیمی


ما کجا
اونها کجا