گدایان بهرِ روزی طفلِ خود را کور می خواهند

طبیبان جملگی مخلوق را رنجور می خواهند

گمانم مرده شویان راضیند بر مردنِ مردم

بنازم مطربان ، کاین خلق را مسرور می خواهند

شیخ فضل الله بحرانیبعد از کلیک کردن، فیلم منتخب در پائین همین صفحه قابل مشاهده میباشد
مستند
در امتداد شب
قسمت ۱

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۲

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۳

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۴

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۵

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۶

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۷

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۸

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۹

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۱۰

لینک مستقیم
مانیفست ایرانیت
خطر جدی
واکسن ژنتیک کرونا

لینک مستقیم

خطر جدی
2 واکسن ژنتیک کرونا

لینک مستقیم

من ایرانی نیستم
سانسور
ما کجا
اونها کجاشیرهای
ایرانزمینپیام آخرقصاص
بشنوید از زبان
توطئه گرانگلچینی از
بهترین ترانه
های قدیمی


کنسرت هایده
۱۹۸۱

لینک مستقیم


کنسرت داریوش
اکتبر ۲۰۲۲
فرانکفورتکنسرت
سیاوش قمیشی
۱۹۹۹کنسرت مهرداد ۱۹۹۹
دايی جان ناپلون ۱

دايی جان ناپلون ۲

دايی جان ناپلون ۳دايی جان ناپلون ۴دايی جان ناپلون ۵دايی جان ناپلون ۶دايی جان ناپلون ۷تئاتر: بوی
خوش عشق


مسافر زمان
به خانه
برمیگردیمپیوند
Bye Bye LA
تئاترشاهزده خانوم
و دختر وزیر
شهر فرنگ
کنسرت کامکارهاکنسرت اندی ۱۹۹۳کنسرت
بیژن مرتضوی ۱۹۹۴
ستار
کنسرت شهره
سال ۲۰۰۰مازیار و لیلا فروهر
کنسرت ابی ۲۰۰۲
کنسرت ابی
۱۹۹۲کنسرت ابی جان جوانیکنسرت ابی
۱۹۹۲کنسرت ابی ۱۹۹۹
۱۹۹۷ کنسرت ابی


کنسرت ویگن
کنسرت رامش‌کنسرت مهستی
کنسرت امید ۲۰۰۰
کنسرت شماعی زاده
بزم
مهستی و ستارگلوریا و ستارAjda PekkanEmel Sayinفرخزاد در ایران ۱
فرخزاد در ایران ۲
فرخزاد در ایران ۳
فرخزاد در ایران ۴
کنسرت هایده و ویگن
شبکه صفر

گلچین موسیقی
پاپ قدیمینادر گلچین

داریوش ۲۰۰۸

هایده و ستار

هادی خرسندی

قسمت اول
برنامه نوروزی دهه ۵۰قسمت دوم
برنامه نوروزی دهه ۵۰پنجره ها
کنسرت عارف دهه ۶۰

کنسرت در تهران ۱۳۵۶
داریوش و ابیداریوش و ابی ۲کنسرت معین دهه ۶۰

کنسرت معین ۲۰۰۰
رنگارنگ ۱

رنگارنگ ۲

رنگارنگ ۳

رنگارنگ ۴

رنگارنگ ۵

رنگارنگ ۶
رنگارنگ ۷
رنگارنگ ۸
کنسرت سوزان روشن
و فرامرز آصف

کنسرت دهه ۶۰

کنسرت ناصر عبدللهی

کنسرت امید ۱۹۹۹
Iranian Stars
in the 70sکنسرت شهرام شب پره ۱۹۹۷
کنسرت داریوش و فرامرز
کنسرت شجریان ۱۹۹۵
نیکزاد و شجریان
کنسرت ستار
کنسرت شجریان

کنسرت اندی ۱۹۹۹
شهلا سرشار و عقیلی
SANDY 1999
کنسرت داریوش سال ۲۰۰۰
کنسرت بیژن مرتضوی
کنسرت مهستی ۱۹۹۲
کنسرت هایده و فرزین

کنسرت هایده ۱۹۸۶

کنسرت
کنسرت شهره و
شاهرخ


کنسرت شهلا سرشار
عقیلی
کنسرت شهره ۲۰۰۴

کنسرت حمیرا ۱۹۹۱


کنسرت هایده٬
مرتضی و ستار ۱۹۸۴
کنسرت ستار
در سوئد

ایرج
الهه ٬ ستار و مرتضی
کنسرت شهرام و لیلا
کنسرت فرزین ۱۹۸۸
کنسرت در تهران ۱۳۵۵
۱۹۹۳ کنسرت ابی

کنسرت ابی
۱۹۹۸

کنسرت داریوش
۱۹۸۹کنسرت داریوش ۱۹۹۲
First Iranian TV
Channel in US
after the Revolutinویگن و مرتضی‌منوچهر سخایی
و عارف